Seminář ,,KULATÝ STŮL 2019“

9. 12. 2019 Autor: Tomáš Šebesta

Zástupci krizového řízení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje se dne 29. 10. 2019 setkali na společném pracovním jednání se zástupci a představiteli složek Ministerstva vnitra ČR, České komory bezpečnostních služeb, Hospodářské komory ČR, Asis International /Mezinárodní sdružení bezpečnostních služeb/ a Asset protection agency, s. r. o., a dalších subjektů a organizací, zabývajících se otázkami zajištění vnitřní bezpečnosti na území ČR. Akce se konala v prostorách Hotelu Chvalská tvrz v Praze pod záštitou Poradního sboru pro situační prevenci kriminality Ministerstva vnitra.

Hlavním cílem setkání byla diskuse týkající se zajištění bezpečnosti na veřejných prostranstvích, objektech veřejné správy, školských zařízení a projednání dalších aktuálních bezpečnostních otázek. V průběhu setkání přítomní odborní zástupci prodiskutovali níže uvedená témata:

  • Ochrana veřejných prostranství, objektů veřejné správy a školských zařízení
  • Ochrana kulturních, společenských a kulturních akcí
  • Legislativa
  • Stát versus soukromý sektor v oblasti ochrany tzv. Měkkých cílů
  • Výzvy komerční bezpečnosti ve světě i v ČR
Velkou pozornost přítomní věnovali dotačnímu programu MV pro ochranu měkkých cílů a názorům na uvedený program z pohledu zástupců jednotlivých subjektů.

Před ukončením jednání se všichni účastníci shodli, že jednání splnilo svůj účel a nasměřovalo činnost jednotlivých bezpečnostních složek a subjektů do další fáze vzájemné spolupráce. Ta se bude pokračovat a rozvíjet se i v roce 2020 formou dalších pracovních setkání.

Fotogalerie