Pozvání pracovníků krizového řízení Královéhradeckého kraje na Součinnostní seminář ,,Implementace STČ 16 A/IZS na úrovni jednotlivých krajů ČR“

9. 12. 2019 Autor: Tomáš Šebesta

Společnost EGO Zlín s. r. o., která je jedním z předních výrobců a dodavatelů ochranných pomůcek a prostředků pro složky IZS v ČR i v zahraničí, pořádala ve dnech 5.-6. listopadu 2019 Součinnostní seminář, zaměřený na řešení mimořádné události s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nákazy ve zdravotnickém zařízení nebo v ostatních prostorech dle STČ 16A/IZS.

Seminář, který se uskutečnil ve Vývojovém a inovačním centru společnosti ve Zlíně, byl určen zejména pro krajské úřady, krajské záchranné služby, krajské hygienické stanice, infekční oddělení nemocnic a jejich urgentní příjmy, pracoviště krizového řízení nemocnic a jiných zdravotnických zařízení, Letiště Praha, HZS, PČR, AČR a SZÚ.

Cílem akce bylo projednání aktuálních témat dotýkajících se krizové připravenosti v ČR na úrovni jednotlivých krajů, v souvislosti s nově vydanými typovými činnostmi a to především s řešením situace s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nákazy (STČ 16A/IZS, STČ 16B/IZS).

Konferenci, kterou podpořil hejtman Zlínského kraje pan Jiří Čunek a kterou na jejím začátku osobně uvedl a přivítal přítomné účastníky, provázela po celou dobu přátelská a velmi profesionální pracovní atmosféra. Zástupci jednotlivých krajů a odborností si v průběhu jednání vyměnili a sdělili získané poznatky a zkušenosti při přípravě na řešení výskytu VNN za poslední období, včetně počtu provedených cvičení, způsobu realizace a jejich úrovně.

V závěrečné části konference bylo konstatováno, že zvýšením počtu součinnostních cvičení v jednotlivých krajích, vzájemným předáváním si závěrečných výstupů a výsledků v souladu s profesními zkušenostmi a dalšími formami vzájemné spolupráce, by mělo v dalším období složky IZS a další subjekty posunout k nalezení co možná nejefektivnějšího systémového řešení při jejich společném zásahu u výše uvedeného typu mimořádné události.

Fotogalerie