Konference krizového řízení a řešení krizových situací

19. 9. 2018 Autor: Jan Lukáč

Ve dnech 13. 9. – 14. 9. 2018 proběhla v Uherském Hradišti Konference krizového řízení a řešení krizových situací. Konference byla pořádána Vysokým učením technickým v Brně ve spolupráci s Ústavem soudního inženýrství. Záštitu nad konferencí převzal hejtman Zlínského kraje, rektor univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a rektor Vysokého učení technického v Brně.

Konference se uskutečnila již po sedmé a celý tento ročník se nesl v duchu předání nejnovějších poznatků z problematiky krizového řízení. Hlavní myšlenkou pořadatelů bylo umožnit kontakt mezi pedagogy a odbornou veřejností, která byla zastoupena širokou škálou odborníků z územních samosprávných celků, správních úřadů a rovněž i civilního sektoru. Základními diskusními tématy konference se stala analýza rizik a jejich řízení, environmentální bezpečnost, kybernetická bezpečnost, logistika a doprava a ochrana obyvatelstva v krizových situacích. Auditorium bylo seznámeno s krizovými situacemi, které byly řešeny pracovníky krizového řízení Zlínského kraje, bylo také informováno o škodlivosti elektromagnetického vlnění, odborníci zabývající se hospodářskými opatřeními pro krizové stavy zcela jistě kvitovali přednášku pojednávající o zmrazování a uchovávání potravin. Zastoupena zde byla i studentská sekce, v níž mohli účastníci předat své zkušenosti studentům. Celkově se jednalo o šest odborných sekcí s 35 příspěvky začleněných do programu konference.