16. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF (MEKA 2019)

9. 12. 2019 Autor: Tomáš Šebesta

Ve dnech 28 – 29. 11. 2019 se v prostorách kampusu Univerzity Hradec Králové uskutečnil 16 ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF.

Výše uvedená vzdělávací akce se konala pod záštitou ministra zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D., člena Výboru pro zdravotnictví PSP ČR MUDr. Jiřího Maška a ředitele Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje MUDr. Libora Senety.

V úvodní části konference MUDr. Seneta představil hosty a zástupce jednotlivých složek IZS Královéhradeckého kraje. Po vystoupeních přítomných hostů a zástupců IZS mezi nimiž byl přítomen náměstek ministra zdravotnictví prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., následovaly odborné příspěvky týkající se níže uvedených hlavních témat konference:

 • Zkušenosti z řešení mimořádných událostí
 • Letecká záchranná služba
 • Mimořádné události v zahraničí
 • Migrační krize a její dopady ve zdravotnictví¨
 • Dopady klimatických změn
 • Připravenost zdravotnického systému na stávající i nové hrozby
 • Havarijní a traumatologické plánování a příprava
 • Neodkladná přednemocniční a nemocniční péče – novinky, trendy
 • Vzdělávání a výzkum v oblasti medicíny katastrof
 • eHealth v urgentní medicíně
 • Hromadné intoxikace
 • Vysoce virulentní nákazy – zkušenosti ze cvičení
Mimo tyto uvedená stěžejní témata proběhla ze strany účastníků další zajímavá vystoupení, týkající se širokého spektra činností složek IZS a dalších subjektů z oblasti zdravotnictví a poskytování pomoci v rámci záchranných a humanitárních operací.

Účastí na konferenci MEKA 2019 získali pracovníci krizového řízení KÚ Královéhradeckého kraje ucelený přehled o aktuálním vývoji v dané problematice. Seznámili se s novými trendy s využitím teoretických znalostí a praxí získaných zkušeností, zejména pak ve vzájemné součinnosti a spolupráci jednotlivých subjektů podílejících se na záchraně lidských životů a odstraňování materiálních škod velkého rozsahu.

Fotogalerie