14. Mezinárodní konference krizového řízení

3. 6. 2019 Autor: Tomáš Šebesta

Dne 23. května 2019 hostila Praha jako pořadatelské město 14. Mezinárodní konferenci krizového řízení, které se zúčastnili zástupci evropských měst, která jsou zařazena do projektu s názvem Síť spolupráce měst v rámci krizového řízení. Úspěšný průběh a organizaci letošního ročníku zajišťoval Odbor bezpečnosti, oddělením krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy, v reprezentativních prostorách Staroměstské radnice,

Téma letošního ročníku Voda – pomocník i nepřítel, se prolínalo celým programem konference a zejména příspěvek pracovníka krizového řízení z Tel Avivu byl nejen velmi zajímavý, ale i poučný z hlediska zacházení s vodními zdroji, zásobami a přepravními kapacitami na území Izraele.

Se zajímavými příspěvky vystoupili i zástupci z Tallinu, Vilniusu, Rigy, Moskvy, Vídně, Berlína, Rostocku a dalších evropských měst. Všemi zúčastněnými byl velmi oceněn příspěvek Hlavního města Prahy - Řešení kontaminace vodovodního řadu v roce 2015.

Vzhledem k mezinárodnímu rozměru konference bylo jejím cílem, mimo jiné, představit i Českou republiku a její hlavní město Prahu. Proto po odborné prezentační části konference byla pro přítomné delegáty a hosty připravena prohlídka Staroměstské radnice a v podvečer projížďka lodí po Vltavě.

Celá konference byl velmi dobře zorganizovaná, příspěvky byly srozumitelně tlumočeny do českého jazyka, témata jednotlivých příspěvků protínala celé spektrum dané problematiky a pro pracovníky krizového řízení krajského úřadu byla účast přínosem.

Fotogalerie