PASPORT CYKLODOPRAVY KRAJE

14. 6. 2006 Autor: odd. cestovního ruchu

V říjnu 2002 vypracovala firma SURPMO, Inženýrská a projektová spoolečnost, a.s., Ateliér Hradec Králové pro Královéhradecký kraj materiál "Pasport cyklodopravy Královéhradeckého kraje". Zastupitelstvo tento materiál projednalo na svém 16.zasedání dne 12.prosince 2002 (Usnesení č.16/365/2002)

V říjnu 2002 vypracovala firma SURPMO, Inženýrská a projektová spoolečnost, a.s., Ateliér Hradec Králové pro Královéhradecký kraj materiál "Pasport cyklodopravy Královéhradeckého kraje". Zastupitelstvo tento materiál projednalo na vém 16.zasedání dne 12.prosince 2002 (Usnesení č.16/365/2002).

Soubory ke stažení