Titulem Mistr tradiční rukodělné výroby radní ocenili trojici žen

24. 8. 2020 Autor: Lukáš Vaníček

Rada Královéhradeckého kraje udělila titul Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje za rok 2019 Martině Poliakové v oboru tkalcovství, předení a zpracování vlny a lnu, Janě Langové v oboru ručně paličkovaná krajka a Veronice Tymelové za keramickou tvorbu. Cenu kraj uděluje tvůrcům v oborech tradičních lidových řemesel a těm, kteří se významně zasloužili o jejich udržování a rozvoj.

Titulem Mistr tradiční rukodělné výroby radní ocenili trojici žen
Titul Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje udíleli při zahájení folklorního festivalu v Červeném Kostelci hejtman Jiří Štěpána náměstkyně Martina Berdychová.

„V letošním roce se celkem sešlo celkem sedm nominačních návrhů. Odborná komise kvůli opatřením proti koronavirové pandemii jednala per rollam a doporučila udělit ocenění třem ženám, které udržují tradiční dovednosti lidové kultury a významně se zasloužily o jejich rozvoj. Upřímně jim k získání titulu mistra gratuluji a děkuji za udržování krásného řemesla pro další generace,“ říká náměstkyně hejtmana Martina Berdychová.

Cenu Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje udělují krajští radní od roku 2017 vybraným tvůrcům v oborech tradičních lidových řemesel a těm, kteří se významně zasloužili o jejich udržování a rozvoj. Tento titul nahradil původní ocenění Zlatý kolovrat.

Předání cen oceněným mistryním se uskutečnilo 21. srpna v rámci slavnostního zahájení Mezinárodního folklórního festivalu v Červeném Kostelci.

Za rok 2019 titul získaly:

  • Martina Poliaková z Trutnova za výsledky v oboru tkalcovství, předení a zpracování vlny a lnu,
  • Jana Langová z Vamberka za výsledky v oboru ručně paličkovaná krajka – krajkářství,
  • Veronika Tymelová z Nového Hrádku za keramickou tvorbu.
Martina Poliaková se tkaní a předení věnuje mnoho let. Svůj první tkalcovský stav zakoupila v roce 1994. Po absolvování kurzu tkaní si o řadu let později koupila moderní čtyřlistý tkalcovský stav, na kterém již intenzivně tkala polštáře, závěsy, dekorační látky do bytů. V roce 2008 otevřela Tkalcovské muzeum Dům pod jasanem, ve kterém prezentuje a učí tkalcovství a předení. Martina Poliaková organizuje či se spolupodílí na akcích pro veřejnost se zaměřením na tradiční řemesla, pomáhala také například s vytvořením expozice s tématikou lnářství na zámku Adršpach. Řemeslo vyučuje a provozuje ve vybavené tkalcovně se sedmi tkalcovskými stavy, sedmi kolovraty a pomůckami na zpracování lnu i vlny. Len si sama pěstuje, vlnu získává od chovatelů ovcí.

Jana Langová žije ve Vamberku, kde působí na zdejší Krajkářské škole jako učitelka paličkované krajky. Pedagogické činnosti se věnuje téměř třicet let. Za tu dobu prošlo jejím vyučováním a kurzy na stovky děvčat i chlapců, kterým předala své znalosti a dovednosti výroby krajek. Nepočítaně žáků bylo z řad dospělých, kteří přicházeli a přicházejí se zájmem o rukodělné techniky. K její práci neodmyslitelně patří návrhářství krajek, je autorkou celé řady paličkovaných uměleckých artefaktů, ale i krajek určených k praktickému využití. Svou práci prezentuje na četných výstavách a přehlídkách.

Keramička Veronika Tymelová žije v Novém Hrádku na Náchodsku. Věnuje se výrobě keramiky točené na hrnčířském kruhu, vyrábí modelované a formované nádoby i dekorativní keramiku. Keramické výrobky často zdobí malbou do syrové glazury. Používá šamotovou hlínu a výrobky vypaluje v elektrické peci na 1180 °C. Několik let učila keramiku pro děti i dospělé, pro školy a školky vytváří projekty s využitím keramiky, pořádá keramické workshopy a vystavuje. V roce 2018 vydala v nakladatelství Grada knihu s názvem „Keramika pro život s přírodou.

Fotogalerie