RDA slaví 20 let činnosti

11. 9. 2020 Autor: Michal Friček

Agentura RDA (Regional Development Agency) pomáhá rozvíjet česko-polské pohraničí již 20 let. Výročí jejího zrodu, u něhož stál Euroregion Glacensis a Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory, včera připomněla konference s účastí polských partnerů. Spolupráci s organizací oceňuje vedle místních samospráv i Královéhradecký kraj.

„Za uplynulých 20 let si agentura RDA vybudovala skvělé renomé a v našem regionu patří mezi špičku. I díky ní patří česko-polská přeshraniční spolupráce mezi nejlépe hodnocené v celé Evropě. Pro Královéhradecký kraj jako žadatele nebo projektového partnera administrovala například významné projekty na zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor, Stolových hor nebo Broumovska,“ říká radní Pavel Hečko odpovědný za regionální rozvoj, granty, dotace a cestovní ruch.

Agentura se sídlem v Rychnově nad Kněžnou a pobočkami v Trutnově a Ústí nad Orlicí se ale nezabývá jen operačními programemy přeshraniční spolupráce.

„Za dobu své existence si agentura prošla několika životními etapami. Byla založena představiteli Euroregionu Glacensis jako jejich organizace zajišťující administrativní a dotační činnosti. RDA byla rovněž administrátorem projektů Phare, Interreg IIIA. S přechodem administrace fondu mikroprojektů na Euroregion Glacensis se hlavní činností RDA stala příprava, zpracování a administrativně-ekonomické řízení projektů spolufinancovaných z evropských i státních zdrojů v různých oblastech,“ popisuje ředitelka Iva Paukertová.

Fotogalerie