Příprava výběru železničních dopravců pokračuje

9. 9. 2020 Autor: Dan Lechmann

Tým pod vedením prvního náměstka Martina Červíčka, jehož členy jsou také radní Pavel Hečko, krajský zastupitel Petr Koleta, ale i zástupci advokátní kanceláře a pracovníci krajského odboru dopravy, jednal s drážními dopravci, kteří projevili zájem o provozování osobní železniční dopravy v kraji v příštích 10 letech.

V tuto chvíli je potřeba mnohé věci upřesnit a dovysvětlit, abychom mohli co nejlépe nastavit pravidla a vytvořit podmínky, které budou nejvíce odpovídat potřebám a možnostem krajské veřejné dopravy pro další desetileté období. S vyjednávacím týmem jsme začali jednat o předložených indikativních nabídkách tak, abychom do koncem září se mohli rozhodnout, se kterými konkrétními dopravci začneme v jednotlivých oblastech vyjednávat o podmínkách vedoucích k uzavření smluv,“ informoval po jednání náměstek Červíček.

Kraj chce železniční dopravce vybrat cestou tzv. přímého zadání. Za tímto účelem oslovil 31 společností. Předběžný zájem projevilo šest z nich, indikativní nabídky nakonec podalo pět dopravců.