Ministerstvo zdravotnictví vydalo postup, jak nakládat s těly zesnulých osob s covid-19

22. 9. 2020 Autor: Lukáš Vaníček

Klinická skupina COVID MZ vypracovala postup zpracovaný ke snížení rizika přenosu infekce při manipulaci s mrtvými těly COVID-19. Kraj pracovníkům v pohřebnictví a pohřebních službách vydal ochranné pomůcky.

Zatím nejsou žádné důkazy o přenosu SARS-CoV-2 prostřednictvím manipulace s těly zemřelých osob. Potenciální riziko přenosu, ke kterému může dojít v souvislosti s přímým kontaktem s lidskými ostatky nebo tělními tekutinami, v nichž je přítomen virus a přímým kontaktem s kontaminovanými předměty, je považováno za nízké.

Je prokázané, že virus může přežívat na různých površích hodiny až dny, proto je možné, že virus přežívá také na tělech zemřelých. Data o délce přežívání viru na těle zemřelých nejsou dosud k dispozici. Osoby, které jsou v přímém kontaktu se zemřelými na onemocnění COVID-19 (suspektní i potvrzené), by se měly přesto chránit nošením osobních ochranných prostředků před expozicí nákaze prostřednictvím infikovaných tělesných tekutin, kontaminovaných předmětů nebo jiných kontaminovaných povrchů v prostředí. Vyžadováno je minimálně nošení rukavic a vodě-odolného empíru s dlouhými rukávy.

Během standardní manipulace s tělem zemřelého je riziko přenosu kapénkami nebo aerosolem z dýchacích cest zemřelého považováno za nízké. Rizikovější jsou výkony, při kterých dochází k produkci aerosolu nebo při kterých může dojít k postříkání během vyšetření post mortem a vyžadují použití vhodných osobních ochranných prostředků (tj. ochranu očí a obličeje respirátory kategorie FFP2 nebo N-95.

Všechny specifikace, kterých by se pracovníci pohřebních služeb měli řídit, jsou uvedeny v příloze.

V souvislosti s aktuální situací kolem pandemie koronaviru zmapoval Královéhradecký kraj aktuální potřeby v oblasti pohřebnictví a pohřebních služeb a jejich nutného vybavení ochrannými pomůckami. Na základě získaných požadavků kraj rozdělil poskytovatelům pohřebních služeb 5700 kusů osobních ochranných pomůcek.

Kromě distribuce ochranných pomůcek pracovníkům v pohřebnictví a pohřebních služeb také hejtman vydal nařízení, ve kterém budou záchranáři nebo koroner informovat určenou pohřební službu o tom, že vyjíždí k zemřelému, u kterého nebo jeho blízkých došlo k potvrzení onemocnění COVID-19 či nařízení karantény.

Tuto informaci rovněž zaznamenají do zprávy o zemřelém, kterou uzavřou do obálky a ponechají na místě úmrtí. Určená pohřební služba následně označí vak s tělem zemřelého štítkem s upozorněním na onemocnění nebo nařízenou karanténu. Dále pak postupuje podle přesného manuálu.

Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje o koordinaci provádění opatření k zajištění neodkladných pohřebních služeb naleznete v příloze.

Soubory ke stažení