Kvůli koronaviru kraj připravuje další opatření k zajištění provozu v sociálních zařízeních

22. 9. 2020 Autor: Sylvie Velčovská

Vzhledem k vývoji epidemie covid-19 Královéhradecký kraj připravuje další opatření k zajištění provozu v zařízeních sociálních služeb. Kraj pracuje na vytvoření pohotovostního mobilního týmu pracovníků sociálních služeb i posílení kapacity sociálních pracovníků včetně finančních odměn.

„Jelikož jsou senioři a další klienti sociálních služeb jednou z nejvíce ohrožených skupin populace, je více než žádoucí, abychom se připravili na zajištění péče i v případě dalšího zavlečení nákazy, že by pronikla do zařízení, v nichž se nachází. Pokud by se mezi nakaženými ocitl i personál, je třeba včas zareagovat a předejít tak zanedbání péče z důvodu personálního nedostatku, který je pro zajištění provozu stěžejní,“ odůvodnil plánovaná opatření náměstek Vladimír Derner odpovědný za oblast sociálních věcí.

Královéhradecký kraj nastavil opatření, která mají finančně motivovat zaměstnance k práci i v době výskytu nákazy v zařízení.

V případě výskytu koronaviru v sociálních zařízeních je kraj připraven zároveň nastavit krajský pohotovostní mobilní tým pracovníků. Jeho cílem je vytvořit kapacitu databáze 5 až 10 % pracovníků jednotlivých sociálních služeb, kteří nastoupí k jinému zaměstnavateli na výpomoc.

„Pro provoz krajského pohotovostního mobilního týmu pracovníků předpokládáme posílení pobytových zařízení v rámci Sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje o 15 úvazků přímé péče. To nám zajistí dostatečnou rezervu při zachování potřebné péče v původních zařízeních,“ doplnil náměstek Vladimír Derner.

Navýšení personálních rezerv se týká především zařízení, u kterých kraj v budoucnu předpokládá využití dodatečného personálu v rámci nově vznikajících lůžkových kapacit nebo tam, kde roste počet osob s vyšší mírou závislosti a bude do budoucna potřeba tato zařízení personálně posilovat.

Možné navýšení personálních kapacit v zařízeních:

• Domov důchodců Tmavý Důl

• Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí

• Domov U Biřičky

• Sociální služby obce Chomutice – Domov pro seniory

• Ústav sociálních služeb Milíčeves

Náklady na zapůjčeného pracovníka uhradí dané zařízení, které jej využívá, nicméně náklady mohou být kompenzovány prostřednictvím dotace z ministerstva práce a sociálních věcí či z krajského rozpočtu, kde je momentálně alokována částka 4 miliony korun.

V případě vyčerpání personálních kapacit pracovníků sociálních služeb kraj osloví ke spolupráci pracovníky působící ve zdravotnických zařízeních.

V Královéhradeckém kraji se nákaza covid-19 objevila do této doby v soukromém Senior domu Beránek v Úpici, v Domově důchodců Police nad Metují, v Domově U Biřičky a v Domově důchodců Černožice. Kraj vypomohl v Senior domu Beránek celkem sedmi pracovníky ze svých sociálních zařízení, ostatní personální výpomoc kraje do teď nepožadují.