Kraj významně podporuje dobrovolné hasiče

21. 9. 2020 Autor: Martina Svatoňová

Královéhradecký kraj v letošním roce poskytl dobrovolným hasičům téměř 31 milionů korun. Peníze pomohly s výstavbou nových zbrojnic a s jejich potřebnými opravami, dále s nákupem vozidel, techniky a dalšího vybavení včetně pořádání významných sportovních a kulturních akcí.

„Sbory dobrovolných hasičů a výjezdové jednotky obcí jsou nezastupitelnou součástí integrovaného záchranného systému a zejména při rozsáhlých katastrofách jsou vítanou podporou svých profesionálních kolegů. Krajské vedení si je dobře vědomo významu dobrovolných jednotek,“ říká hejtman Jiří Štěpán, který je odpovědný za krizové řízení a fungování integrovaného záchranného systému v kraji.

Královéhradecký kraj letos poskytl dobrovolným hasičům a výjezdovým jednotkám obcí dotace za více jak 31 milionů korun. Z této částky připadlo 25 milionů korun na programové dotace, zbytek peněz jsou dotace individuální. Největší finanční podpora šla na stavby hasičských zbrojnic, například tři miliony do Kosic a Nepolis, přes 2,6 milionu do Orlického Záhoří a 2,2 milionu korun do Vlčkovic v Podkrkonoší. Stavebních úprav za více jak jeden milion korun se také dočkal hasičský dům v Nové Pace. Kraj podpořil dvěma miliony i nákup dvou nových cisternových stříkaček pro hasiče z Teplic nad Metují a Doudleb nad Orlicí.

Pro podporu práce s hasičskou mládeží kraj vytvořil nový dotační titul. „Plně si uvědomujeme, že dobrovolní hasiči mají důležitou roli při výchově mladé generace a velký podíl na organizování kulturního a společenského života svých obcí a měst,“ dodává hejtman Jiří Štěpán. Dotace v různě vysokých částkách také podpořily pořádání oslav významných výročí, organizování soutěžních akcí pro děti a mládež, ale i nákup dopravních automobilů nebo rozšíření řidičských oprávnění na skupinu „C“. Například Krajské sdružení hasičů obdrželo na svoji činnost více jak přes jeden milion korun a stajná částka šla hasičům do Náchoda na pořízení ochranných pomůcek, technických prostředků a velitelského automobilu.

Současné vedení Královéhradeckého kraje poskytlo dobrovolným hasičům a výjezdovým jednotkám obcí za své čtyřleté funkční období téměř 100 milionů korun. V letošním roce částka činila téměř 31 milionů korun, loni zhruba 23 milionů a v roce 2018 přes 25 milionů korun. V roce 2017 kraj podpořil dobrovolné hasiče 19 miliony korun.