Kraj plánuje vypsat pro příští rok dotační programy s alokací více jak 150 milionů korun

25. 8. 2020 Autor: Sylvie Velčovská

Rada doporučila pro rok 2021 schválit dotační programy v celkem devíti oblastech v objemu za více jak 150,5 milionu korun. Záměr ještě budou schvalovat krajští zastupitelé 14. září.

„Pro příští rok chceme schválit dotační programy v oblasti regionálního rozvoje, obnovy venkova, sportu a tělovýchovy, vzdělávání, prevence rizikového chování, volnočasových aktivit, dále v oblasti životního prostředí a zemědělství, kultury a památkové péče i cestovního ruchu. Celkový objem alokací všech programů je plánován na více jak 150,5 milionu korun. Nejvíce podporované dotační programy jsou v oblasti obnovy venkova za 53 milionů korun či regionálního rozvoje za téměř 35 milionů korun,“ okomentoval radní Pavel Hečko odpovědný za oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu, grantů a dotací.

Nejvíce peněz půjde do Programu obnovy venkova s alokací 53 milionů korun. „Tento program považuji za jeden z nejklíčovějších a nejzásadnějších grantových titulů. Jsem rád, že je flexibilní a nepomáhá jen s obnovou majetku, místních komunikací, ale pomáhá udržet například i malé prodejny. To se projevilo hlavně v době koronaviru, kdy spousta lidí nechtěla jezdit do větších měst,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán.

Přehled dalších dotačních programů:

Dotační programy v oblasti regionálního rozvoje (34,9 mil. Kč)

• Obnova hasičské techniky pro obce s JPO (3 mil. Kč)

• Podpora svazků obcí (2 mil. Kč)

• Podpora pořízení územních plánů zpracovaných v souladu s metodikou MINIS (800 tis. Kč)

• Podpora likvidace následků kůrovcové kalamity (2 mil. Kč)

• Podpora provozu prodejen na venkově (2,8 mil. Kč)

• Zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji (13,5 mil. Kč)

• Podpora JPO II a JPO III zřízených obcí v Královéhradeckém kraji (300 tis. Kč)

• Kreativní vouchery (1 mil. Kč)

• Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji (2,5 mil. Kč)

• Chytrá řešení v regionu Královéhradeckého kraje (2 mil. Kč)

• Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji (5 mil. Kč)

Dotační programy voblasti sportu a tělovýchovy (23,1 mil. Kč)

• Pohybová gramotnost a pořádání významných masových tělovýchovných a sportovních soutěží typu „sport pro všechny“ (2 mil. Kč)

• Pořádání významných sportovních akcí dětí a mládeže (2 mil. Kč)

• Činnost sportovních středisek a sportovních center mládeže (1,8 mil. Kč)

• Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžích (1,8 mil. Kč)

• Celoroční pravidelná sportovní činnost dětí, mládeže a osob se zdravotním postižením včetně pořádání vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů (2,5 mil. Kč)

• Vrcholový a výkonnostní sport v kategorii dospělých (4,5 mil. Kč)

• Příprava krajských reprezentantů na Olympiádu dětí a mládeže (500 tis.)

• Podpora investic do sportovních objektů a zařízení (8 mil. Kč)

Dotační programy v oblasti vzdělávání (2,8 mil. Kč)

• Rozvoj podmínek pro vzdělávání – Inovace ve vzdělávání (2 mil. Kč)

• Rozvoj nadání (300 tis. Kč)

• Etická výchova ve školách (500 tis. Kč)

Dotační program v oblasti prevence rizikového chování (1,5 mil. Kč)

Dotační programy v oblasti volnočasových aktivit (3,46 mil. Kč)

• Podpora celoroční činnosti organizací dětí a mládeže a pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase a vzdělávání vedoucích a dalších dobrovolných pracovníků (1,7 mil. Kč)

• Akce pro děti a mládež ve volném čase (krajského významu) (300 tis. Kč)

• Táborová činnost (600 tis. Kč)

• Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže (260 tis. Kč)

• Rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení využívaných pro volný čas dětí a mládeže – pouze investiční akce (600 tis. Kč)

Dotační programy v oblasti životního prostředí a zemědělství (5,9 mil. Kč)

• Opatření k zadržování vody v krajině (1 mil. Kč)

• Ochrana přírody a krajiny (700 tis. Kč)

• Včelařství (1,5 mil. Kč)

• Propagace zemědělství a místní produkce (800 tis. Kč)

• Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (1,9 mil. Kč)

Dotační programy v oblasti kultury a památkové péče (22 mil. Kč)

• Podpora kulturních aktivit (4 mil. Kč)

• Obnova historických varhan (2 mil. Kč)

• Podpora zachování nemateriálního kulturního dědictví (1 mil. Kč)

• Podpora činnosti muzeí a galerií (2 mil. Kč)

• Rezidence v oblasti kultury (400 tis. Kč)

• Podpora mobility v kultuře (600 tis. Kč)

• Obnova památkového fondu (12 mil. Kč)

o Účel 1: Stavební obnova památkového fondu

o Účel 2: Restaurování památkového fondu

o Účel 3: Podpora průzkumů národních kulturních památek a kulturních památek

o Účel 4: Obnova neprohlášených staveb v památkových rezervacích a památkových zónách

Dotační programy v oblasti cestovního ruchu (3,9 mil. Kč)

• Úprava lyžařských běžeckých tras (2,2 mil. Kč)

• Podpora činnosti turistických informačních center (1,2 mil. Kč)

• Propagace cyklobusů v turistických regionech (500 tis. Kč)

Více informací naleznete na dotačním portálu.