Kraj ocení dobrovolníky za obnovu architektonického dědictví

13. 8. 2020 Autor: Martina Svatoňová

Rada kraje schválila vyhlašování Ceny za příkladnou realizaci obnovy architektonického dědictví, významný počin a dlouhodobý přínos památkové péči v Královéhradeckém kraji. Rada bude ocenění udělovat každoročně od roku 2021. Letošní ročník kraj považuje za pilotní, cenu obdrží pouze jeden laureát, a to Komitét pro udržování památek z války 1866.

„V našem kraji máme nespočet kulturních památek, které eviduje stát jako chráněné historické statky, ale také velký počet historických staveb a uměleckých děl, které mají svůj místní význam. Tyto památky jsou nedílnou součástí našeho kulturního dědictví a dokládají vysokou uměleckou úroveň našich předků. Jsou i významným cílem turistů, a to nejen z České republiky. Těmto objektům se kromě profesionálních pracovníků památkové péče věnuje značné množství dobrovolníků z různých spolků, obcí a firem. My je za to chceme ocenit, aby věděli, že o nich víme a že si jejich práce velmi vážíme. Chceme je morálně podpořit v další činnosti, která je jednou z cest, jak vést mladou generaci k úctě k historickému dědictví,“ říká náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast kultury.

Radní budou Ceny za příkladnou realizaci obnovy architektonického dědictví v Královéhradeckém kraji udělovat od roku 2021 spolu s finanční odměnou výši 50 tisíc korun.

„Letošní ročník považujeme jako pilotní. Cenu udělíme pouze jednomu laureátovi, a to Komitétu pro udržování památek z války 1866. Tento spolek letos oslaví 30. výročí obnovení činnosti. Za dobu své existence se pravidelně věnuje nejen osvětové činnosti o válce 1866, ale zároveň aktivně provádí mapování jednotlivých válečných pomníků, stará se o jejich údržbu a obnovu a podílí se na informovanosti a vzdělávání občanů včetně mládeže,“ doplňuje náměstkyně Berdychová.