Kraj hodlá poskytnout dotace v celkové hodnotě téměř 24 milionů korun

27. 8. 2020 Autor: Sylvie Velčovská

Rada Královéhradeckého kraje schválila návrh poskytnutí dotací ve výši téměř 24 milionů korun v oblastech regionálního rozvoje a životního prostředí a zemědělství. Z této částky musí přibližně 21,3 milionu korun ještě schválit Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 14. září.

„Více jak 20 milionů korun hodláme poskytnout v rámci dotací v oblasti regionálního rozvoje, kam spadají celkem tři programy. Největší zájem byl o dotační program Zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji, kde jsme obdrželi celkem 28 žádostí v celkovém objemu za více jak 16 milionů korun,“ komentuje jeden z nejúspěšnějších dotačních programů radní Pavel Hečko odpovědný za oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu, grantů a dotací.

Dotační programy voblasti regionálního rozvoje

Alokace

Počet žadatelů navržených k podpoře

Navržená výše podpory

Zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi vKrálovéhradeckém kraji

13,5 mil. Kč

28

16170000 Kč

Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras vKrálovéhradeckém kraji

2,5 mil. Kč

3

3960000 Kč

Chytrá řešení vregionu Královéhradeckého kraje

2 mil. Kč

1

240000 Kč

Rada dále schválila poskytnutí dotací ve výši téměř 1,2 milionu korun mezi 13 žadatelů v rámci dotačního programu Kreativní vouchery. Do dotačního programu se přihlásilo 26 žadatelů s požadavkem na dotaci ve výši 2,1 milionu korun, nicméně pouze 13 z nich získalo min. počet bodů.

Boj s kůrovcem hodlá kraj podpořit dotacemi o objemu více jak 2,2 milionu korun. „Dotační program je určený pro vlastníky lesních pozemků na území Královéhradeckého kraje s výměrou do 50 hektarů. Žadatelé obdrží částku na těžbu napadeného dřeva a zřízení oplocenek. Část žadatelů, kteří žádali o úhradu výdajů nad 200 tisíc korun, musí ještě počkat na schválení od zastupitelstva, které zasedne v září. Jedná se o návrh rozdělení dotace v celkové výši přibližně 940 tisíc korun,“ doplnil radní Pavel Hečko.