Domky rodinného typu poslouží lidem se zdravotním postižením

23. 9. 2020 Autor: Martina Svatoňová

Královéhradecký kraj zahájil v Třebechovicích výstavbu dvou rodinných domů pro osoby se zdravotním postižením. Zhruba za 47 milionů korun zde vznikne nové zázemí pro pobytové sociální služby s kapacitou 12 lůžek. Projekt nazvaný Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem nahrazuje kapacity sociální služby ústavního charakteru a umožní klientům žít běžný život srovnatelný se svými vrstevníky.

Realizací projektu v Třebechovicích naplňujeme transformační plán, který se týká kvasinského Ústavu sociální péče pro mládež. Konkrétně nahradíme dvanáct lůžek, které mají ústavní charakter a stávajícím či budoucím klientům se zdravotním postižením nabídneme život v přirozeném domácím prostředí, srovnatelný s běžným životem jejich vrstevníků,“ říká náměstek Vladimír Derner odpovědný za oblast sociálních věcí.

Výstavbou tohoto nového zázemí kraj řeší nevyhovující strukturu kapacit pobytových sociálních služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. „Kapacita sociálních služeb komunitního charakteru je v našem kraji nedostatečná a jejich síť není rovnoměrná. Vybudováním dvou domů zvýšíme dostupnost služeb pro občany s postižením ve spádové oblasti Třebechovic i části Hradecka,“ doplňuje náměstek Derner.

„V Třebechovicích postavíme dva rodinné domy, a to každý pro jednu domácnost, ve které počítáme s šesti klienty. Oba domy budou přízemní a postavené, tak aby vyhovovaly současným standardům pro služby v sociální pobytové péči. Jednolůžkové pokoje pro celkem dvanáct uživatelů vybavíme také nábytkem i potřebnou elektronikou. Předpokládáme, že stavební práce ukončíme na konci příštího roku a objekt do užívání předáme v září 2022,“ říká radní Václav Řehoř, který má ve své gesci krajské investice. Zhotovitelem stavebních prací bude společnost VALC, s.r.o.

Poskytovatelem komunitního bydlení v Třebechovicích pod Orebem bude příspěvková organizace Královéhradeckého kraje Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny, který je určený pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Klienti musí mít bydliště v Královéhradeckém kraji, nebo musí prokázat vazbu na kraj. Toto zařízení poskytuje dva druhy pobytových sociálních služeb, a to službu pro osoby se zdravotním postižením v kapacitě 65 lůžek osobám od 19 let věku výše. V rámci transformace zařízení již kraj vybudoval nové kapacity v lokalitách Kostelec nad Orlicí a Týniště nad Orlicí pro osmnáct klientů od 19 let výše.

Krajští radní chtějí do budoucna předcházet další institucionalizaci lidí se zdravotním postižením a jejich nepříznivou sociální situaci řešit odpovídajícím zázemím v podobě služby komunitního charakteru. Celorepublikovou snahou v této oblasti je rušení velkokapacitních ústavních zařízení a uzpůsobení sociálních služeb tak, aby se co nejvíce podobaly běžným domácnostem.

Fotogalerie