Blíží se volby do krajských zastupitelstev a třetiny senátu, přinášíme podrobný návod

29. 9. 2020 Autor: Lukáš Vaníček

Tento týden se v pátek a sobotu uskuteční volby do zastupitelstev krajů a třetiny Senátu. Letošní volby poznamenala epidemie koronaviru, ve volebních místnostech bude nutné nosit roušky a lidé v karanténě mohou odevzdat svůj hlas na speciálních stanovištích.

Volební místnosti budou otevřené v pátek 2. října od 14 do 22 hodin, v sobotu 3. října pak od 8 do 14 hodin. Případné druhé kolo volby senátorů se uskuteční o týden později 9. a 10. října ve stejném čase jako první kolo.

Vzhledem ke stávající epidemii musí volič vstoupit do volební místnosti s rouškou. Ministerstvo vnitra distribuovalo do volebních místností roušky jednorázové, které budou občanům k dispozici, pokud si s sebou nepřinesou vlastní.

Volič si před vstupem do volební místnosti nasadí roušku, u dveří si vydezinfikuje ruce a následně předstoupí před volební komisi, které předloží svůj občanský průkaz, případně i voličský průkaz. Komise jej vyzve, aby si sejmul roušku kvůli identifikaci. Poté občan převezme volební obálku, pokud bude chtít i volební lístky, s nimiž odejde za plentu, aby do obálky vložil jeden volební lístek a ten pak vhodil do volební urny.

Za volbu bez roušky hrozí sankce

„V případě, že si volič odmítne roušku nasadit, volební komise jej i přesto musí nechat odvolit. On tím ale poruší ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, dopouští se přestupku a dál se bude postupovat podle práva. Především tím ale tento volič nejvíce ohrožuje členy volební komise,“ sdělil náměstek ministra vnitra Petr Mlsna.

Členové volební komise budou mít po celou dobu rovněž zakrytá ústa a nos, navíc budou pracovat v rukavicích a na zemi bude naznačena bezpečná vzdálenost od voličů. Ministerstvo také doporučuje si s sebou do volební místnosti přinést vlastní psací potřeby pro případnou dodatečnou úpravu volebního lístku.

Volič může udělit maximálně čtyři preferenční hlasy na jedné kandidátce. Kroužkovat jednotlivé kandidáty napříč různými politickými subjekty není možné – do obálky je možné vložit pouze jeden volební lístek.

Volby v karanténě jsou možné

Volební stanoviště pro hlasování z motorového vozidla (tzv. drive-in hlasování) pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu budou v Hradci Králové, Jičíně, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a Trutnově. Hlasovat zde bude možné ve středu 30. září 2020 od 7:00 do 15:00 hodin, a to výlučně z motorového vozidla.

Volební stanoviště budou na těchto místech:

 • pro okres Hradec Králové - dvůr Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408/51, Hradec Králové
 • pro okres Jičín - budova bývalých kasáren, Československé armády 162, Jičín
 • pro okres Náchod - budova Celního úřadu, Kladská 272, Náchod
 • pro okres Rychnov nad Kněžnou - areál fotbalového stadionu, U Stadionu 1430, Rychnov nad Kněžnou
 • pro okres Trutnov - budova hasičské zbrojnice, Dlouhá 752, Trutnov – Horní Staré Město
U volebního stanoviště může hlasovat osoba, která je voličem podle zákona upravujícího volby do zastupitelstev krajů nebo zákona upravujícího volby do Senátu (popř. oprávněnou osobou podle zákona o místním referendu, bylo-li v některé z obcí Královéhradeckého kraje místní referendum vyhlášeno), a současně je ke dni, kdy lze hlasovat u volebního stanoviště, evidována jako osoba v karanténě nebo izolaci z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19, a která má trvalý pobyt v okrese, pro které bylo dané stanoviště zřízeno (u jiného volebního stanoviště jí nebude hlasování umožněno).

Volič je povinen prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem (cestovní doklad nestačí, neboť neobsahuje údaj o trvalém pobytu).

Zvláštní volební schránka

Pokud oprávněný volič, který z vážných důvodů nemůže využít hlasování u volebního stanoviště (tzv. drive-in stanoviště), může na telefonním čísle 607 029 662 požádat o možnost volit do zvláštní přenosné volební schránky.

Tato možnost platí volbách do zastupitelstva kraje, má-li občan adresu místa trvalého pobytu na území kraje, pro který byla komise pro hlasování zřízena. Ve volbách do Senátu je to možné, má-li dotyčný adresu místa trvalého pobytu na území volebního obvodu zasahujícího na území kraje, pro který byla komise pro hlasování zřízena, a na území tohoto volebního obvodu také pobývá.

O hlasování do zvláštní přenosné volební schránky na shora uvedeném telefonním čísle může oprávněný volič požádat v době:

 • 29.09.2020 08:00–14:00
 • 30.09.2020 08:00–17:00
 • nejpozději ve čtvrtek 01. 10. 2020 08:00–20:00
Při podání telefonické žádosti volič uvede: jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, adresu místa, kde pobývá na území Královéhradeckého kraje, telefonní číslo.

Hlasování do zvláštní přenosné volební hlasovací schránky bude probíhat v pátek 2. 10. 2020 (7:00–22:00) a v sobotu 3. 10. 2020 (7:00–14:00).

V případě konání druhého kola voleb do Senátu bude hlasování do zvláštní přenosné volební schránky probíhat v pátek 9. 10. 2020 (7:00 do 22:00) a v sobotu 10. 10. 2020 (7:00 do 14:00).

O hlasování do zvláštní přenosné volební schránky bude možno požádat na telefonním čísle 607 029 662 v době:

 • 5. 10. 2020 08:00–17:00
 • 6.10.2020 08:00–14:00
 • 7.10.2020 08:00–17:00
 • nejpozději ve čtvrtek 08.10.2020 8:00–20:00