Zajištění péče o děti zaměstnanců bezpečnostních složek, zdravotních služeb a dalších

30. 11. 2020 Autor: Martina Svatoňová

Požadavky na péči o děti ve věku od 3 do 10 let níže uvedených zaměstnanců předávají odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje zaměstnavatelé souhrnně za všechny níže uvedené zaměstnance.

Požadavky na péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci České pošty, s.p.,

předávají zaměstnavatelé odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje souhrnně za všechny výše uvedené zaměstnance.

Zaměstnavatelé ze správního obvodu ORP Hradec Králové předávají požadavky: Mgr. Martin Struna, mstruna@kr-kralovehradecky.cz telefon: 607 094 574

Zaměstnavatelé ze správních obvodů ostatních ORP v Královéhradeckém kraji předávají požadavky: Mgr. Svatava Odlová, sodlova@kr-kralovehradecky.cz telefon: 736 521 855.

Seznam určených škol:

Hradec Králové

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Hradec Králové

Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Hradec Králové

Mateřská škola Kamarád, Hradec Králové, Veverkova 1495
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Hradec Králové

Náchod

Základní škola T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Náchod

Broumov  

Mateřská škola Broumov
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Broumov

Masarykova základní škola, Broumov, Komenského 312, okres Náchod
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Broumov

Rychnov nad Kněžnou

Mateřská škola Klíček, Rychnov nad Kněžnou, Na Drahách 129
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Rychnov nad Kněžnou

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Rychnov nad Kněžnou

Školní jídelna RK
bude zajišťovat stravování dětí umístěných v Základní škole Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 na základě tohoto určení a zaměstnanců o ně pečujících

Jičín

Mateřská škola Máj, Jičín, Pod Koželuhy 171
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Jičín

Základní škola, Jičín, Železnická 460
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Jičín

Vrchlabí

Mateřská škola, Vrchlabí, Letná 1249
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Vrchlabí

Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Vrchlabí

Dvůr Králové nad Labem

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Dvůr Králové nad Labem

Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Dvůr Králové nad Labem

Trutnov

Mateřská škola, Trutnov
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Trutnov

Základní škola, Trutnov, Komenského 399
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Trutnov

Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Trutnov

Nový Bydžov

Základní škola, Nový Bydžov, Karla IV. 209, okres Hradec Králové
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Nový Bydžov

Mateřská škola Sluníčko, Nový Bydžov, U Plovárny 1380
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Nový Bydžov

Hořice

Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Hořice

Školní jídelna, Hořice, Přemyslova 401
bude zajišťovat stravování dětí umístěných v Základní škole a mateřské škole Na Daliborce, Hořice na základě tohoto určení a zaměstnanců o ně pečujících

Dobruška

Mateřská škola J. A. Komenského, Dobruška, Komenského 577
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Dobruška

Základní škola, Dobruška, Pulická 378, okres Rychnov nad Kněžnou
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Dobruška

Gymnázium, Dobruška, Pulická 779
bude zajišťovat stravování dětí umístěných v Základní škole, Dobruška, Pulická 378, okres Rychnov nad Kněžnou na základě tohoto určení a zaměstnanců o ně pečujících

Jaroměř

Základní škola Jaroměř, Na Ostrově 4, okres Náchod
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností: Jaroměř

Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností: Jaroměř

Zařízení školního stravování Jaroměř
bude zajišťovat stravování dětí umístěných v Základní škole Jaroměř, Na Ostrově 4, okres Náchod na základě tohoto určení a zaměstnanců o ně pečujících

Nová Paka

2. mateřská škola, Nová Paka, Školní 1257
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Nová Paka

Základní škola Nová Paka, Komenského 555
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Nová Paka

Školní jídelna, Nová Paka, Komenského 555
bude zajišťovat stravování dětí umístěných v Základní škole Nová Paka, Komenského 555 na základě tohoto určení a zaměstnanců o ně pečujících

Nové Město nad Metují

Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město nad Metují

Základní škola a Mateřská škola Krčín
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město nad Metují

Kostelec nad Orlicí

Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Kostelec nad Orlicí

Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Kostelec nad Orlicí

 

Časový rozsah péče o děti v jednotlivých výše uvedených školách bude stanoven individuálně na základě požadavků dotčených zaměstnavatelů.

 

Prosíme, požadavky předávejte ve vyplněné tabulce viz soubor ke stažení:

Soubory ke stažení