Kontakty - telefonní seznam KHK

3. 4. 2019

Telefonní seznam Královéhradeckého kraje.

XLSX CSV zdroj Datum aktualizace
Portál KHK*) 03.04.2019

*) KHK = Královéhradecký kraj

Popis dat:

 • odbor - název věcně příslušného odboru
 • oddělení - název oddělení
 • úsek - název úseku
 • popis činnosti - popis pracovní činnosti
 • číslo dveří - číslo dveří kanceláře
 • jméno
 • příjmení
 • tituly před jménem
 • tituly za jménem
 • telefon - kontaktní telefonní číslo zaměstnance
 • e-mail - kontaktní e-mail zaměstnance