Doprava

11. 1. 2019

Seznam autobusových zastávek IREDO v kraji

Seznam zastávek, které jsou v systému autobusové dopravy Královéhradeckého kraje. Nejsou zde obsaženy zastávky MHD a ty, které nejsou součástí dopravy v kompetenci kraje.

XLSX CSV GeoJSON SHP (WGS84) SHP (S-JTSK Krovak EastNorth) zdroj Datum aktualizace
KHK*) 10. 01. 2019

*) KHK = Královéhradecký kraj

Popis dat - společná data všech uveřejněných formátů:

  • OBJECTID- Identifikátor záznamu
  • CRZ- číslo centrálního registru zastávek
  • OZNACNIK1, OZNACNIK2 - číslo označníku (2-místné číslo)
  • CRZ_OZNACN-  jedinečný identifikátor označníku skládající se z kombinace CRZ + OZNACNIK2, poslední dvojčíslí vždy značí číslo označníku příslušející k dané zastávce
  • TARIF_NAZE -tarifní název zastávky v syntaxi používané systémem IREDO

Formát  XLSX a CSV:

  • WTK - formát zápisu vektorové geometrie (souřadnice v systému WGS84)

Formát SHP:

  • X - souřadnice v systému WGS84 nebo S-JTSK (Krovak EastNorth)
  • Y - souřadnice  v systému WGS84 nebo S-JTSK (Krovak EastNorth)