Školství

30. 1. 2019

Přehled oborů středních škol zřizovaných krajem

Přehled oborů podle pracovišť středních škol zřizovaných krajem, na nichž je poskytována teoretická výuka.

XLS CSV zdroj Datum aktualizace
DS KHK*) 10.01.2019

*) DS KHK = Datový sklad Královéhradeckého kraje

Popis dat:

 • resortní identifikátor školy - resortní identifikátor školy dle § 144 odst. 1 písm. a) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon
 • kód sídla - kód obce sídla právnické osoby dle RÚIAN
 • sídlo právnické osoby - název obce sídla školy
 • resortní identifikátor právnické osoby - resortní identifikátor právnické osoby dle § 144 odst. 1 písm. b) školského zákona
 • kód oboru vzdělání - kódy oborů vzdělání, které má škola zapsané v rejstříku škol a školských zařízení
 • název oboru vzdělání - názvy oborů vzdělání, které má škola zapsané v rejstříku škol a školských zařízení

Přehled počtu žáků v oborech a formách studia podle pracovišť středních škol zřizovaných krajem

Přehled počtu žáků v oborech a formách studia podle pracovišť středních škol zřizovaných krajem, na nichž je poskytována teoretická výuka.

XLS CSV zdroj Datum aktualizace
DS KHK*) 10.01.2019

*) DS KHK = Datový sklad Královéhradeckého kraje

Popis dat:

 • resortní identifikátor školy - resortní identifikátor školy dle § 144 odst. 1 písm. a) školského zákona
 • kód místa - kód obce (místa) poskytovaného vzdělání dle RÚIAN
 • místo poskytovaného vzdělání - název obce (místa) poskytovaného vzdělání
 • resortní identifikátor právnické osoby - resortní identifikátor právnické osoby dle § 144 odst. 1 písm. b) školského zákona
 • kód oboru vzdělání - kódy oborů vzdělání, které má škola zapsané v rejstříku škol a školských zařízení
 • název oboru vzdělání - názvy oborů vzdělání, které má škola zapsané v rejstříku škol a školských zařízení
 • počet žáků daného oboru - počet žáků vzdělávajících se v 1. – 8. ročníku daného oboru vzdělání

Seznam příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje - oblast školství

Seznam škol a školských zařízení zřízených Královéhradeckým krajem.

XLS CSV zdroj Datum aktualizace
ŠIP KHK**) 10.01.2019

**) ŠIP KHK = Školský informační portál Královéhradeckého kraje

Popis dat:

 • kód okresu - kód okresu sídla příspěvkové organizace dle RÚIAN
 • název okresu - název okresu sídla příspěvkové organizace
 • kód ORP - kód obce s rozšířenou působností sídla příspěvkové organizace dle RÚIAN
 • název ORP - název obce s rozšířenou působností sídla příspěvkové organizace
 • název právního subjektu - název příspěvkové organizace
 • IČO - IČO příspěvkové organizace
 • ulice
 • číslo popisné
 • město - sídlo příspěvkové organizace
 • PSČ - poštovní směrovací číslo
 • telefon - kontaktní telefonní číslo příspěvkové organizace