Výsledky dotací na poskytování sociálních služeb Královéhradeckém kraji v roce 2013 a na podporu služeb, které navazují

20. 6. 2013 Autor: Ivan Guman

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém jednání dne 17.6.2013 dotace na poskytování sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. v Královéhradeckém kraji v roce 2013 a na podporu služeb, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit pro rok 2013.

Ve schváleném návrhu dotací pro sociální služby se již počítá s dodatečným navýšením dotace MPSV pro rok 2013, které MPSV vyhlásilo souběžně se schvalovacím procesem dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Návrhy na navýšení bude schvalovat dotační komise MPSV v průběhu léta (návrhy byly ze strany KHK odeslány).

V případě, že dotační komise MPSV nebude akceptovat návrh KHK v plné výši, bude použita na dofinancování sociálních služeb rezerva z rozpočtu KHK, která byla vytvořena v souvislosti s navýšením finančních prostředků ze strany MPSV.

Tabulky s výsledky dotačního řízení a pokyn k tisku a podpisu dotačních smluv jsou zveřejněny na webových stránkách Královéhradeckého kraje.

Soubory ke stažení