Dotace MPSV 2013 - Pokyny k finančnímu vypořádání dotace na sociální služby

13. 1. 2014 Autor: Veronika Pršalová

Zveřejňujeme pokyn k vyúčtování dotace MPSV za rok 2013

Městům odešly Pokyny spolu s dalšími přílohami (tabulkami a komentářem) datovými schránkami 8.1.2014.

Příspěvkovým organizacím Královéhradeckého kraje a příspěvkovým organizacím obcí odešly Pokyny spolu s dalšími přílohami (tabulkou a komentáři) datovými schránkami 9.1.2014

Příspěvkovým organizacím obcí, které nemají DS, odešly Pokyny spolu s dalšími přílohami doporučenou poštou z Královéhradeckého kraje 10.1.2014.

Neziskovým organizacím odešly Pokyny spolu s dalšími přílohami doporučenou poštou z Královéhradeckého kraje 10.1.2014.

Soubory ke stažení